Politika BOZP a Enviromentu

 

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI DLE ISO 45001

Snahou společnosti DONGWON CZ, s.r.o., je vytvářet na všech pracovištích podmínky bezpečné a zdraví nezávadné práce, minimalizující rizika možného dopadu na zaměstnance a okolí, za pomoci systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ISO 45001.