Výběrové řízení

 

 

Uchazeči o zaměstnání v naší společnosti absolvují výběrová řízení v rozsahu podle typu obsazované pozice. 

Pohovory se konají v individuální formě interview.

Datum očekávaného nástupu je možný ihned po splnění zákonných povinností (vstupní lékařská prohlídka a školení BOZP).

Vždy však s novým kolegou diskutujeme okolnosti nástupu individuálně.

 

 

V případě, že máte zájem poslat Vaše materiály: