Péče o zaměstnance

Adaptace zaměstnanců

 Standardní zaškolení THP zaměstnanců je rozšířeno o adaptační program a rotaci v útvarech. Výsledkem je dobře informovaný nováček, motivovaný pro svoji práci, kterému je poskytnuta maximální podpora ze strany přímého nadřízeného, personálního útvaru a vedení společnosti. V adaptační době, která obvykle trvá 3 měsíce, ve výjimečných případech může být prodloužena, identifikuje společnost silné a slabé stránky, přednosti a příležitosti dalšího rozvoje tak, aby očekávání obou stran byly v maximálním souladu.

Vzdělávání a rozvoj

Ostatní