Nejčastější dotazy

 

 

 

 

 

 

 

Kdy se dozvím, jestli budu pozván/a do prvního kola?

Naše společnost po porovnání všech došlých přihlášek do výběrového řízení reaguje pozváním do prvního kola tj. k interview obvykle ve lhůtě 14 kalendářních dnů od data přijetí Vašich materiálů, není-li stanoveno jinak.

 

Jak probíhá první kolo?

V prvním kole je uchazeč o nabízenou pozici dotazován na předchozí profesní praxi, studium, zájmy apod.,

Pokud se hlásíte na administrativní pozici, část pohovoru se koná v anglickém jazyce. Výsledek pohovoru Vám oznámíme obvykle během 14 kalendářních dnů, není-li dohodnuto jinak.

 

Co když uspěji a jsem pozván/a do kola druhého?

V kole druhém se potkává uchazeč se svým potenciálním nadřízeným, obvykle vedoucím oddělení, tato část pohovoru je v anglickém jazyce. Pro administrativní pozice může být připraven test z Excelu. Může se stát, že kolo druhé realizujeme skrze půldenní nebo jednodenní Assessment centre, které se odehrává v sídle společnosti a testuje schopnosti, připravenost a zájem uchazečů formou skupinového interview a praktických úkolů.   

Když uspěji, kdy mohu nastoupit?

Datum nástupu je stanoveno na základě dohody obou stran, obvykle dáváme prostor se novému zaměstnanci dohodnout individuálně se svým novým nadřízeným, aby byl schopen se dobře připravit.